animal book dog1
 animal book dog3 animal book dog1 animal book dog4

สมุดโน้ตสายรัดสัตว์ A6 - สุนัข

รหัส: 50500
ขนาด: 10.5x14.8 ซม.

ราค : 120 บาท 

- สายรัดสัตว์ใช้วัสดุยางยืดคุณภาพดี ส่วนตัวสุนัข ใช้วัสดุหนัง PU ที่มีความทนทาน

- สายรัดสุนัขใช้ประโยชน์สำหรับการรัดสมุด พร้อมด้วย function ช่องเสียบดินสอ

- สมุดโน้ตเป็นปกกระดาษเคลือบมันดูแลรักษาง่าย สีพาสเทล  พิมพ์เส้น และใช้กระดาษ GREEN READ จำนวน 80 แผ่น

- สายรัดสุนัขเป็นงาน HandMade ที่มีความประณีต  คงทน และแข็งแรง

- สายรัดสุนัขสามารถแยกออกจากตัวสมุดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรัดสิ่งของอื่นๆได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้

- สมุดโน้ตสายรัดสุนัขมีความสวยงาม ทนทาน เหมาะสมต่อการใช้งาน  หรือมอบเป็นของขวัญให้แก่คนพิเศษในทุกโอกาส

 


 

download Download Catalog