slimbook elephant1
slimbook elephant1 slimbook elephant2 slimbook elephant3

สมุดปกไม้บางลายสัตว์ - ช้าง A5

code: 50380
size: 14.8x21 cm.
weight: 225 g.

- ปกสมุดโน้ตเป็นวัสดุไม้จริง (วีเนียร์) ที่มีลายไม้เฉพาะตัว แตกต่างกันไปในแต่ละชิ้นงาน

- ปกสมุดโน้ตฉลุไม้เป็นลายสัตว์ รูปช้างคู่ แม่ ลูก

- สมุดปกไม้บาง มีทั้งแบบ พิมพ์เส้น และไม่พิมพ์เส้น และใช้กระดาษ GREEN READ จำนวน 80 แผ่น

- สมุดปกไม้บางมีความสวยงาม ทนทาน เหมาะสมต่อการใช้งาน หรือมอบเป็นของขวัญให้แก่คนพิเศษในทุกโอกาส

 


 

download Download Catalog