notebook hoop b6 1
notebook hoop b6 2 notebook hoop b6 3 notebook hoop b6 4 

สมุดโน้ตปกไม้สันห่วง B6

รหัส: 50370
ขนาด: 14x18.2x1.2 cm.
น้ำหนัก: 185 g.

- ปกสมุดโน้ตเป็นวัสดุไม้จริง (วีเนียร์) ที่มีลายไม้เฉพาะตัว แตกต่างกันไปในแต่ละชิ้นงาน มีน้ำหนักเบา

- เย็บเล่มสมุดด้วยสันห่วงคุณภาพดี สามารถเปิดได้รอบ ใช้งานสะดวก

- สมุดปกไม้สันห่วง  มีทั้งแบบ พิมพ์เส้น และไม่พิมพ์เส้น และใช้กระดาษ GREEN READ จำนวน 80 แผ่น

- สมุดปกไม้สันห่วง มีความสวยงาม ทนทาน เหมาะสมต่อการใช้งาน  หรือมอบเป็นของขวัญให้แก่คนพิเศษในทุกโอกาส

 

download Download Catalog