งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน เดือนตุลาคม 2556 ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันเจรจาธุรกิจ 19-21 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00น. ถึง 18.00น. วันขายปลีก 22-23 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00น. ถึง 21.00น. พบกับสินค้า PROW ได้ที่ Hall 105 บูธ KK21 (อยู่ฝั่งประตูทางเชื่อมไป Hall 106)

BIG 2013 BIG 2013 1 BIG 2013 2 BIG 2013 3 2 BIG 2013 3 BIG 2013 4